تلفکس : 02634214469

تلفن همراه: ٠٩٣٥٨٠٧٠٠٨٣

ایمیل : info@imen-ara.com

آدرس: البرز، کرج، فلکه اول رجایی شهر، ابتدای بلوار مطهری، ساختمان آویسا، طبقه 4، واحد 7